Hopp til innhold

Sjøkart

Her finner du informasjon om papirkart, elektroniske sjøkart (ENC), nautiske hjelpemidler og oppdatering av sjøkart (Efs).

Ønsker du å se hovedserie-, kyst-, havne- eller overseilingskart, velger du Kartbladoversikt i menyen til venstre, deretter Dekning.

Les mer

Kartverkets offisielle kart bestilles og skrives ut på forespørsel. Tjenesten kalles Print on Demand (POD) og tilbys av godkjente POD-forhandlere.

Les mer

Elektroniske sjøkart til kartplottarar, basert på sjøkartdata frå Kartverket, blir tilbydd av 13 distributørar. Sjå oversikt over kven distributørane er og kor ofte desse oppdaterer sine sjøkart.

Les mer

Offisielle norske elektroniske sjøkart går under navnet ENC (Electronic Navigational Charts), og brukes til navigasjon i et elektronisk kartsystem – ECDIS.

Les mer

Rettelser til sjøkart, samt midlertidige og foreløpige meldinger, publiseres i Efs hver 14. dag.

Les mer

Her finner du våre nautiske publikasjoner gratis tilgjengelig: Den norske los, Symboler og forkortelser i norske sjøkart, Tidevannstabeller, og Etterretninger for sjøfarende (Efs).

Les mer

Klikk i kartet og send inn din tilbakemelding. Web-tjenesten ENC Improver gjør at brukere av offisielle norske elektroniske sjøkart (ENC) enkelt kan gi tilbakemelding om feil og mangler i kartene.

Les mer

Norske sjøkart på papir er organisert i ulike kartserier, hvor målestokk og innhold er tilpasset forskjellig skipsfart og brukerbehov.

Les mer

Kartverket har frigitt skolekart for områdene: Tjøme, Oslofjorden, Boknafjorden, Stavanger, Bergen, Flåvær, Lepsøyrevet, Nærøysundet og Tjeldsundet.

Les mer

Hvilken informasjon gir kildediagram, datum, spesialer og vignetter i et sjøkart? Og hvordan kan du sjekke om ditt kart er gyldig? Svarene får du her!

Les mer

Nyheter om nye utgaver og nye sjøkart utgitt av Kartverket. Kartene trykkes ikke, men plottes på bestilling gjennom Print on Demand-tjenesten.

Les mer