Hopp til innhold
Studenter på lesesal, en av dem med Oculus Rift-headset

Nesten halvparten av Norges befolkning bruker kart i en eller annen variant minst en gang i uka. Men få vil studere kartfag. Nå roper bransjen et varsku.

Les hele artikkelen

Veiviseren

Veiviseren er tilgjengelig på mange av sidene på nettstedet vårt. Innholdet vil variere. Du vil finne blant annet ordforklaringer, spørsmål og svar og kontaktinformasjon.

Kontakt Kartverket

Telefon 08.00-15.45
08700
post@kartverket.no